O šoli

Glasbeno šolo Škofja Loka je ustanovil Mestni ljudski odbor Škofja Loka z odločbo o ustanovitvi glasbene šole z dne 1. septembra 1949. Pobudo za ustanovitev šole je dal tedanjemu loškemu županu Ivanu Brodarju zdaj že tudi pokojni glasbenik prof. Milko Škoberne. Tedaj je bil glasbeni pedagog v Senovem. Občina je predlog sprejela in namenila prof. Škobernetu organiziranje in vodenje nove vzgojno izobraževalne ustanove. Ko bi moral prevzeti to dolžnost, se je prof. Škoberne premislil in je raje prevzel mesto dirigenta pevskega zbora Radia Ljubljana. Tako je kar on povabil svojega prijatelja, tudi glasbenega pedagoga v Senovem, Franja Zorka, da prevzame to nalogo. Občina ga je potrdila in 1. septembra 1949 je šola pričela z delom.
Na podlagi Zakona o zavodih (UL RS, 12/91), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, 12/96 in 23/96) ter Statutov Občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri so Občinski sveti Občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri sprejeli 20. 3. 1998 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Škofja Loka. Ta med drugim določa, da Glasbena šola Škofja Loka s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na območju navedenih občin in da ima dislocirane oddelke v Občini Gorenja vas-Poljane, v Občini Železniki in v Občini Žiri.
Dosedanji ravnatelji Glasbene šole Škofja Loka: FRANJO ZORKO (1. 9. 1949 - 31. 8. 1953), EDVARD LIPOVŠEK (šolsko leto 1953/1954 - 31. 12. 1961), OSKAR ŠKULJ (1. 1. 1962 - 31. 8. 1972), BLAGOJE ILIĆ (v. d. ravnatelja v šolskem letu 1972/1973), ANTON KVATERNIK (šolsko leto 1973/1974 - 1976/1977), MARIJA SCHULZ (šolsko leto 1977/1978 - 1980/1981), IVAN GORENŠEK (v. d. ravnatelja od 1. 9. 1981 - 30. 11. 1982), VALENTIN BOGATAJ (1. 12. 1982 - 31. 12. 2006) in PETER KOPAČ (v. d. ravnatelja od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007, ravnatelj od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2017).

Glasbena šola Škofja Loka je prejemnica:
VELIKE PLAKETE OBČINE ŠKOFJA LOKA
za uspešno vzgojno-izobraževalno delo
/leta 1988/

in

ZLATEGA GRBA OBČINE ŠKOFJA LOKA
za 50-letno delovanje na glasbeno vzgojnem področju
/leta 2000/

Glasbena šola Škofja Loka sodeluje od leta 1996 s Sing- und Musikschule der Stadt Freising.
Več o šoli na spletnem naslovu: https://musikschule.freising.de

Glasbena šola Škofja Loka je članica
ZSGŠ – Zveze slovenskih glasbenih šol
http://www.zsgs.si in
EMU – Evropske zveze glasbenih šol
https://www.musicschoolunion.eu

 
Datum objave: 20. 2. 2012
Nazaj na prvo stran  | Šolski prostori  | Puštalski grad  | Organi šole  | Učitelji v šolskem letu 2021/2022  | Urniki skupinskega pouka v šolskem letu 2021/2022
Vpis v glasbeno šolo  | Denarni prispevki za šolanje  | Publikacija šole  | Obrazci  | Pravilniki in navodila
Sodelovanje s starši  | Katalog informacij javnega značaja